Home » Filosofin genom tiderna - 1600-talet, 1700-talet (Filosofin genom tiderna #2) by Konrad Marc-Wogau
Filosofin genom tiderna - 1600-talet, 1700-talet (Filosofin genom tiderna #2) Konrad Marc-Wogau

Filosofin genom tiderna - 1600-talet, 1700-talet (Filosofin genom tiderna #2)

Konrad Marc-Wogau

Published May 2007
ISBN : 9789172350441
Hardcover
422 pages
Enter the sum

 About the Book 

Det andra bandet omfattar en utomordentligt händelserik epok i filosofins historia. Under denna period utformas stora metafysiska system som hos Descartes, Spinoza och Leibniz når sina rikaste resultat. Hos Galilei läggs en grund för den modernaMoreDet andra bandet omfattar en utomordentligt händelserik epok i filosofins historia. Under denna period utformas stora metafysiska system som hos Descartes, Spinoza och Leibniz når sina rikaste resultat. Hos Galilei läggs en grund för den moderna naturvetenskapen och moral- och statsfilosofer som Hobbes, Hutcheson och Voltaire inleder en debatt som i olika former skall komma att prägla Västerlandet för lång tid framåt. Under den senare hälften av den behandlade perioden finner vi de stora kunskapsteoretiker som på olika sätt sätt haft en avgörande betydelse för filosofins utveckling in i vår egen tid: i England empiriska filosofer som Locke, Berkeley och Hume, på kontinenten framför allt Kant med sin väldiga och inflytelserika förnuftskritik.